Skip Navigation Website Accessibility

Pony


Home > Haberdashery > Brand Name > Pony
 
Showing 1 - 20 of 20 results

Pony 10 Darners Needels (size 14/18)

£1.00

Pony 10 Darners Needels (size 3/9)

£1.00

Pony 2 Metal Knitting Needles 2.75mm x 30cm

£1.75

Pony Bamboo Crochet Hook 15cm /2.50mm

£4.26

Pony Bamboo Crochet Hook 15cm /4.5mm

£4.26

Pony Bamboo Double-Ended Knitting Needles: Set of 5 - 20cm length

£5.30 - £6.20

Pony Bamboo Single Ended Knitting Needles 33cm Long

£4.60 - £6.30

Pony Betweens Assorted Size 3 to 9

£1.00

Pony Betweens Assorted Size 5 to 10

£1.00

Pony Betweens Needles Size 8

£1.00

Pony Cable Stitch Needles Straight 2mm to 5mm (small) pair

£1.30

Pony Cable Stitch Needles Straight 5.5mm to 7.5mm (large) single

£1.30

Pony Knitting Row Counter (size 2-5mm)

£1.35

Pony Knitting Row Counter (size 5.50 - 7.50mm)

£1.40

Pony Lucet Fork

£13.00

Pony Sharps Needles

£1.00

Pony Single ended Classic Knitting Needles 25cm length. (Short)

£1.80 - £2.40

Pony Stitch Holder Large

£1.60

Pony Stitch Holder Medium

£1.30

Pony Stitch Holder Small

£1.20